ShoutMix chat widget

ใจเขาใจเรา

posted on 07 Nov 2011 07:32 by angeltetsu
คิดอยากจะพูดอะไร ทำอะไร
 
ใจเขาใจเราค่ะ
 
ใจเขาใจเรา
 
 
ถ้าไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไร
 
คิดดีๆก่อนว่า "ถ้าเป็นตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ จะรู้สึกยังไง ทำอย่างไร"
 
 

 
 
ใจเขาใจเรา
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet